Stowarzyszenie "Jesteśmy"
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Z Niepełnosprawnością

NASZA HISTORIA

Naszym nadrzędnym celem jest rehabilitacja społeczna i fizyczna, wsparcie i stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Wspieramy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie. Przez ponad 20 lat działalności zrealizowaliśmy wiele projektów, które mają na celu rozwój uczniów naszego Ośrodka i przygotowanie ich do wejścia w dorosłe, samodzielne życie.

Stowarzyszenie powstało w 1997 roku z inicjatywy pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.

W 2006 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Zrzeszamy około 70 członków.

Zarząd Stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia są pracownicy Szkoły i rodzice Dzieci uczęśzczających do naszej placówki

Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Lewko

wiceprezes Stowarzyszenia

Beata Sikorska

skarbnik

Magdalena Ciarczyńska

sekretarz

Monika Walento-Krasińska

członek

Izabela Pokojska